Nedir?

Defter beyan sistemi nedir? Defter beyan giriş ve başvuru işlemleri

Defter Beyan Sistemi (DBS), serbest meslek sahipleri, basit usulde defter tutan mükellefler ve işletme hesabına göre defter tutan mükelleflerin, elektronik platformda muhasebe kayıtları ve beyanname işlemlerini gerçekleştirdikleri inovatif bir sistemdir.

DBS, vergi mükelleflerine yıllık beyannamelerini sorunsuzca hazırlama ve elektronik olarak gönderme kolaylığı sağlayan bir mekanizmadır. Vergi mükellefleri, DBS aracılığıyla gelir ve giderlerini etkili bir şekilde kaydedebilir ve yıllık beyannamelerini dijital ortamda hazırlama yeteneğine sahiptirler.

Defter beyan sisteminin avantajları nelerdir?

Defter Beyan Sistemi (DBS), vergi mükelleflerine defter tutma ve beyanname verme süreçlerini elektronik ortamda pratik bir şekilde gerçekleştirme imkanı sunar. DBS’nin çeşitli avantajları şunları içermektedir:

Erişim kolaylığı

Vergi mükellefleri, DBS’ye defterbeyan.gov.tr üzerinden kolayca erişim sağlayabilirler.

Kağıt tasarrufu

DBS, vergi mükelleflerinin kağıt tabanlı defter tutma işlemlerini ortadan kaldırarak zaman ve maliyet açısından avantaj sağlar.

Hızlı işlem

DBS üzerinden yapılan işlemler daha hızlı bir şekilde tamamlanır. Vergi mükellefleri, kayıtlarını hızlıca girebilir ve beyannamelerini hızlıca hazırlayabilirler.

Güvenli işlem

DBS, vergi mükelleflerinin bilgilerini güvenli bir biçimde saklar ve işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirir.

Otomatik hesaplama

DBS, vergi mükelleflerinin beyannamelerini otomatik olarak hesaplar, bu da vergi mükelleflerinin hata yapma riskini azaltır.

Elektronik ödeme

DBS üzerinden vergi ödemeleri de gerçekleştirilebilir. Vergi mükellefleri, vergi ödemelerini elektronik olarak yaparak zaman kazanırlar.

DBS, vergi mükelleflerinin işlerini kolaylaştırır ve vergi yönetimi süreçlerini dijitalleştirir. Bu avantajlar, vergi mükelleflerine zaman ve maliyet açısından önemli kazançlar sağlar.

Defter beyan sistemini kullanmak zorunlu mu?

Türkiye’de Defter Beyan Sistemi (DBS) kullanımı, belirli vergi mükellefleri için zorunlu hale getirilmiştir. Özellikle basit usulde vergilendirilen mükellefler ve serbest meslek erbapları için bu zorunluluk 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlamıştır; diğer mükellefler için ise 1 Ocak 2019 tarihinden geçerlidir. Bu kapsamda, serbest meslek erbapları, işletme hesabına göre defter tutanlar ve basit usulde vergilendirilen mükellefler bu yükümlülük altındadır.

Bahsi geçen vergi mükellefleri, DBS çerçevesinde elektronik defter tutma, elektronik beyanname verme ve elektronik ödeme yapma zorunluluğuna tabidir. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen vergi mükellefleri, vergi cezalarıyla karşı karşıya kalabilirler. Bu yeni düzenleme, vergi süreçlerini modernize etmek ve dijitalleştirmek amacıyla atılmış önemli bir adımdır.

Defter beyan sisteminde hangi işlemler yapılabilir?

Defter Beyan Sistemi (DBS) ile aşağıdaki tüm işlemler yapılabilmektedir:

Elektronik Defter Tutma: DBS aracılığıyla vergi mükellefleri, tüm defterlerini dijital bir platformda güvenle tutabilirler. DBS, defterlerin doğru ve güvenilir bir biçimde muhafaza edilmesini sağlamaktadır.

Elektronik Beyanname Verme: Vergi mükellefleri, DBS üzerinden yıllık beyannamelerini düzenleyebilir ve elektronik ortamda vergi dairesine iletebilirler.

Defter-i Kebir Tasdiknamesi Alma: DBS kullanıcıları, Defter-i Kebir Tasdiknamesi alma sürecini de elektronik olarak gerçekleştirebilirler.

Elektronik Beyanname Onaylama: Vergi mükellefleri, DBS sayesinde beyannamelerini hızlı bir şekilde onaylayabilirler.

DBS, vergi mükelleflerine vergi işlemlerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirme imkanı sunar. Bu sistem aynı zamanda işlemlerin daha güvenli bir ortamda yapılmasını sağlar ve vergi mükelleflerinin iş yükünü önemli ölçüde azaltır.

Defter beyan sistemini kullanmak için başvuru yapmak gerekiyor mu?

Defter Beyan Sistemi’ni (DBS) kullanabilmek için ilk adım olarak vergi mükellefi olmak gerekmektedir. Vergi mükellefleri, bu süreci www.defterbeyan.gov.tr adresi aracılığıyla veya bağlı oldukları vergi dairesine başvuruda bulunarak tamamlayabilirler.

Defter beyan giriş ve başvuru işlemleri

Defter Beyan Sistemi (DBS) kullanmak isteyen mükellefler, başvurularını aşağıdaki yöntemlerle gerçekleştirebilirler:

Defter beyan sistemi (DBS) başvuru işlemleri

DBS’yi kullanmak isteyenler, defterbeyan.gov.tr web sitesine giriş yaptıktan sonra “Başvuru Yapınız” butonuna tıklamalıdır. Kullanıcı kodu ve şifreleriyle giriş yaparak, önlerine çıkan ekranda “Kendim için başvuru yapacağım” veya müşterileri adına ise “Mükellefim için başvuru yapacağım” seçeneği ile işlemlerine devam etmelidirler. Daha sonra kişisel bilgileri eksiksiz doldurarak “Başvuru” butonuna tıklayarak işlemlerini tamamlayabilirler.

Bağlı olunan vergi dairesi ile başvuru

DBS için internet üzerinden başvuru yapmak istemeyenler, direkt olarak bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.

Yukarıda belirtilen herhangi bir yöntemi kullanarak, Defter Beyan Giriş ve başvuru işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

DBS’de tutulabilen defter türleri

Defter Beyan Sistemi (DBS) üzerinden tutulabilen bazı ticari defterler şunlardır:

 • Envanter defteri
 • Serbest meslek kazanç defteri
 • Bitim işleri defteri
 • Amortisman defteri
 • İşletme defteri
 • Ambar defteri
 • Damga vergisi defteri
 • Çiftçi işletme defteri

DBS İle gönderilebilen beyannameler

DBS kullanan mükellefler için düzenlenebilecek bazı beyannameler şunlardır:

Serbest meslek mensupları

 • Damga Vergisi Beyannamesi
 • Muhtasar Beyannamesi
 • Prim Hizmet Beyannamesi

Basit usulle vergiye tabi mükellefler

 • KDV Beyannamesi
 • Muhtasar Beyannamesi
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 • Prim Hizmet Beyannamesi

Defter beyan sistemi ile ilgili en çok sorulan sorular

Defter beyan sistemi kullanımı ile ilgili vergi mükellefleri için ek bir ücret alınıyor mu?

DBS’nin kullanımı için herhangi bir ek ücret talep edilmemektedir.

Defter beyan sistemi şifresi nasıl alınır?

Defter Beyan Sistemine katılmak isteyen mükellefler, başvurularını noter veya yetkili bir vekil aracılığıyla yapabilirler. Şifre talep edildikten sonra bağlı bulunan vergi dairesi, başvurunun uygunluğunu değerlendirir ve onay sağlar. Başvuru onaylandığında, DBS şifresi mükellefe, vergi dairesi tarafından kapalı bir zarf içerisinde teslim edilir, bu teslimat işlemi de özel bir tutanak ile kayıt altına alınır.

Basit usulde defter tutan mükellefler defter beyan sistemine nasıl başvurur?

Basit usulde defter tutan mükellefler, başvurularını kişisel olarak, bağlı oldukları meslek odaları veya mali müşavirleri aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

Basit usulde defter tutan mükellefler defter beyan sistemini kullanmak için ne zamana kadar başvuru yapabilir?

Basit usulde defter tutan mükellefler, Defter Beyan Sistemi’ni kullanmaya başlamadan önce, söz konusu takvim yılının öncesindeki ayın son gününe kadar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi açısından bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuruda bulunabilirler.

Meslek odaları defter beyan sistemi kullanabilir mi?

Türkiye’deki meslek odaları, kendi defterlerini elektronik ortamda tutma ve beyannamelerini hazırlama amacıyla Defter Beyan Sistemi’ni (DBS) kullanma olanağına sahiptir. Ancak, meslek odalarının DBS kullanımı zorunlu bir şart değildir.

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na tabi olarak kurulan “Meslek Odaları,” basit usulde vergilendirilen üyelerinin kayıtlarını tutma ve beyannamelerini gönderme süreçlerinde DBS’yi tercih edebilirler.

Başa dön tuşu