Nasıl Yapılır?

Fay hattı sorgulama: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? (e-Devlet AFAD deprem fay hattı sorgulama ekranı)

Fay hattı sorgulama ekranı, son yaşanan depremler sonrasında birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Vatandaşlar, evlerinin altından bir fay hattının geçip geçmediğini öğrenmek için AFAD ve e-Devlet tarafından sunulan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması’nı kullanabilirler. Bu uygulama üzerinden evlerinin konumunu belirleyerek, çevresindeki fay hatları hakkında bilgi alabilirler. Sorgulama sonuçları, vatandaşlara çevresel deprem tehlikesi hakkında bilgi sağlayarak gerekli önlemleri almalarına yardımcı olabilir.

e-Devlet fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

Ev sahipleri, evlerinin altından fay hattının geçip geçmediğini öğrenmek için AFAD’ın hizmeti olan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması’nı kullanabilirler. Bu hizmet, e-Devlet üzerinden sunulmakta olup, vatandaşlar evlerinin konumunu belirleyerek çevresindeki fay hatlarıyla ilgili detaylı bilgi alabilirler. Fay hattı sorgulama ekranı, deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan kişilere çevresel tehlikeler konusunda bilgi sağlamak ve gerekli önlemleri almalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılmaktadır.

FAY HATTI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Fay nedir?

Faylar, yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri nedeniyle meydana gelen gerilme ve sıkışmalar sonucu ortaya çıkan doğal yapısal kusurlardır. Yer kabuğundaki levhaların birbirine göre olan hareketleri, bazı bölgelerde uzun süreli enerji birikimine yol açar. Bu birikim sonucu oluşan, levhaların birbirine sürtünmesi ve hareket etmekte zorlanmasıyla ortaya çıkan kırılma bölgelerine “fay” adı verilir.

Faylar, levhalar arasındaki sürtünme ve zorlanma sonucunda ortaya çıkan kırılmaların etkisiyle meydana gelir. Bu zayıf noktalarda biriken gerilme enerjisi, belirli bir noktada aniden serbest bırakılır. Bu serbest bırakılma süreci, büyük kaya kütlelerinin arasında zayıf noktaların zorlanması ve kırılması ile gerçekleşir.

Faylar, genellikle depremlerin meydana geldiği bölgelerde bulunurlar. Bu depremler, oluşan kırılma ve yer kabuğundaki hareketlilik nedeniyle ortaya çıkar. Faylar üzerinde meydana gelen ilk büyük depreme “ana şok” denir, ardından gelen ve bu şokun etkisiyle oluşan diğer sarsıntılara ise “artçı depremler” veya “artçı şoklar” adı verilir.

Türkiye’de kaç tane fay hattı var?

Türkiye, jeolojik olarak en aktif deprem kuşağında bulunmaktadır ve üç ana fay hattına ev sahipliği yapmaktadır. Bu fay hatları şunlardır: Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı. Bu fay hatları, Türkiye’nin deprem riskini artıran önemli tektonik özelliklerdir. Kuzey Anadolu Fay Hattı genellikle İstanbul’dan doğuya uzanırken, Doğu Anadolu Fay Hattı Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olmaktadır. Batı Anadolu Fay Hattı ise Ege Bölgesi’nde yer almaktadır. Bu fay hatları, Türkiye’nin deprem aktivitesinin yoğun olduğu bölgelerdir.

Fay türleri nelerdir?

Dogrultu atımlı fay

Dogrultu atımlı faylar, yeryüzündeki fay düzlemleri arasında önemli bir türü temsil eder. Bu faylar, genellikle yatay atıma sahip olup, dik bir konumda yer alır ve yerin içine doğru hafifçe eğimlidir. Bu tür faylar, sağ veya sol yönlü atımlar gösterebilir. Kuzey Anadolu Fayı, sağ yönlü dogrultu atımlı bir fay örneğidir, Doğu Anadolu Fayı ise sol yönlüdür.

Normal atımlı fay

Normal atımlı faylarda, fay düzleminin bir tarafındaki blok yükselirken, diğer tarafındaki blok ise düşer. Bu tür faylarda bloklar arasındaki hareket göreceli olup, bir taraf yükselirken diğer taraf yerinde kalabilir veya düşebilir. Örneğin, 1970 Gediz ve 1995 Dinar depremi ile ilişkilendirilen faylar bu tür normal atımlı faylara örnektir.

Ters atımlı fay

Ters atımlı faylarda ise fay düzlemi boyunca düşey atım meydana gelir ve bloklar birbirine göre yaklaşır. Hareketin eğim yönüne göre ters yönde birbirine yaklaşan bloklar, ters atımlı faylara örnektir. Örneğin, 1975 Lice depremi ile ilişkilendirilen faylar ters atımlı faylara örnektir.

Verev (oblik) atımlı fay

Verev atımlı faylarda, fay düzlemi boyunca hem düşey hem de yatay yönlü hareketler ortaya çıkar. Bu tür faylar, karmaşık hareketler sergileyerek blokları birbirine göre farklı yönlere kaydırabilir.

Başa dön tuşu